Social return: een complete uitleg

Wat is social return?

Social return is een methodiek om werkgelegenheid te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In Nederland vallen maar liefst 1.3 miljoen mensen onder deze doelgroep. Social return wordt voluit ook wel ‘social return of investment’ genoemd en staat tevens bekend onder de afkortingen SR en SROI.

Waarom is het belangrijk?

Social return is belangrijk omdat dit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. Social return geldt als een contracteis binnen aanbestedingen en garandeert op die manier dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd voor de betreffende doelgroep.

Hoe werkt het?

Veel mensen zijn bang dat social return voor marktverdringing zorgt. Gelukkig is dit niet het geval. U kunt social return namelijk het beste zien als het verbeteren van de arbeidsmarkt, niet zozeer het opvullen daarvan. Dit verbeterproces vindt onder meer plaats door gebruik te maken van jobcarving, jobcreation en functiedeling. Dit zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties effectiever functioneren. Dat komt omdat er hierdoor meer ondersteunende en specialistische functies vrijkomen. Dit verlaagt de werkdruk, verhoogt de diversiteit van arbeid en biedt nieuwe kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat betekent ‘afstand tot de arbeidsmarkt’?

De doelgroep voor wie social return belangrijk is, is divers. Onder ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ verstaan we mensen die langer dan drie maanden buiten het reguliere arbeidsproces vallen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Werkloos na faillissement van de werkgever
  • Werkloos vanwege privéomstandigheden
  • Werkloos vanwege krapte op de arbeidsmarkt

SROI uitbesteden: een goed idee?

Steeds meer gemeenten en provincies kiezen ervoor om hun social return uit te besteden. Bij GreenFox Social Return kan dat op basis van no-cure-no-pay. Wij nemen het SROI-proces van A tot Z van u over. Denk daarbij aan werving en selectie, begeleiding en opleiding en alles daaromheen.

Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Wat is onze werkwijze?

Om uw social return op succesvolle wijze in te richten, hanteren we bij GreenFox Social Return een unieke werkwijze. We beginnen daarbij altijd met het maken van een inventarisatie. Daarbij kijken we naar uw social return-verplichtingen en de werkzaamheden die eventueel passen bij uw SROI-medewerkers. Deze inventarisatie is vrijblijvend, hier zijn dus nog geen kosten aan verbonden.

Blijkt uit deze inventarisatie dat wij u verder kunnen helpen met uw social return en is er sprake van wederzijds enthousiasme, dan nemen we het gehele proces van u over. U kunt erop vertrouwen dat wij weten wat uw organisatie nodig heeft. Omdat we werken op basis van no-cure-no-pay loopt u geen enkel risico.

Om ervoor te zorgen dat aan uw social return-verplichting wordt voldaan, zetten onze twintig ervaren specialisten zich in om de werkzaamheden in uw organisatie efficiënter in te richten. Dat doen we onder meer middels het eerder genoemde jobcarving en jobcreation.

U kunt erop vertrouwen dat onze dienstverlening van de hoogst mogelijke kwaliteit is. Een bewijs hiervan zijn de prijzen die wij hebben gewonnen. Denk bijvoorbeeld aan Het Succesvolste Werkgelegenheidstraject van de regio Utrecht, de Social Return Award te Rotterdam en diverse andere bekroningen.

Wij verzorgen uw social return

GreenFox Social Return gaat graag met u in gesprek over het uitbesteden van uw social return-werkzaamheden. Wij zorgen er samen met u voor dat uw SROI van A tot Z geregeld wordt. Dat doen we met kennis, passie en vakmanschap. Dankzij onze ruime ervaring, prijswinnende dienstverlening en no-cure-no-pay-werkwijze, staan wij garant voor de best mogelijke return on investment. Wij werken transparant en betrekken u actief bij het proces.

Op die manier weet u precies hoe wij te werk gaan, welke stappen we nemen om u te ondersteunen en wat hiervan het beoogde resultaat is. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die GreenFox Social Return u te bieden heeft? En wilt u graag weten of die bij uw organisatie passen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek. We staan met plezier voor u klaar en vertellen u graag meer over onze dienstverlening.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan en wij helpen u met passie, plezier en vakmanschap verder.