Iedereen heeft een specialiteit

Social return is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • checkDe kans om opnieuw naar uw werkzaamheden te kijken.
  • checkWerkzaamheden efficiënter en tegen lagere kosten invullen.
  • checkAlleen betalen voor gewerkte uren.

Over social return

1,5 miljoen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces is gevallen valt onder de doelgroep voor social return. Dat kan zijn om diverse redenen zoals ontslag, faillissement werkgever, prive omstandigheden zoals mantelzorger etc. Daar zit een veelvoud aan kwaliteiten bij. Wij geloven dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft en helpen u graag de geschikte medewerker te vinden.

Waarom social return

Het doel van social return is ervoor zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij nemen uw complete social return verplichting over

In overleg selecteren we binnen de gegunde aanbesteding werkzaamheden die passend zijn voor de invulling van social return. Wij hebben diverse specialisten die uitstekend een deel van uw werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wij coördineren en begeleiden onze medewerkers in de werkzaamheden net als andere installatie- of bouwbedrijven.

Zo hebben wij voor Greenchoice en Eneco een app ontwikkeld waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig meterstanden kunnen registreren. Deze werkwijze wordt voor 100% uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast was dankzij deze app en de kwaliteit van onze specialisten, de prijs 30% lager dan begroot.

Hetzelfde geldt voor onze werkzaamheden voor enkele grote installateurs / aannemers zoals Strukton, Cofeley, Imtech en Heijmans waar wij specialisten leveren die verantwoordelijk zijn voor diverse (installatie) werkzaamheden. Door de werkzaamheden in goed overleg te selecteren kunnen wij vooraf garanderen dat ze goedkoper zijn dat begroot.

Social return is maatwerk maar we maken geheel vrijblijvend voor u een inventarisatie van passende werkzaamheden. Door het slim in te richten kunnen wij de werkzaamheden veelal tegen een lagere prijs dan begroot aanbieden.

Veelgestelde vragen

Kan social return ook worden ‘uitbesteed’?

GreenFox Social Return kan de voordelen van social return eenvoudig in kaart brengen. Onze ervaring is dat er diverse werkzaamheden geschikt zijn waar onze medewerkers zich in kunnen onderscheiden. Social return begint vaak als een verplichting maar eindigt vaak als een methode om de werkzaamheden efficiënter en goedkoper in te richten.

Is scial return duurder door het inzetten extra personeel?

Social return kan, mits goed ingevuld, zonder extra personeel worden ingevuld. Onze ervaring is dat social return voor een optimalisatie van de werkzaamheden zorgt. Hierdoor is social return vaak goedkoper dan de huidige manier van werken.

Voor welke aanbestedingen geldt social return?

Bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000 is het verplicht social return mee te nemen in de aanbesteding. Het vertrekpunt is om bij deze aanbestedingen gemiddeld 5% van de aanneemsom, of 10% van de loonsom in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid.

Welke doelgroepen vallen onder sociale return?

Alle werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf als werkzoekend of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Is er door social return sprake van marktverdringing?

Nee. Wij zien social return als een optimalisatie van de arbeidsmarkt. In bijna alle beroepen is er sprake van jobcarving en/of functiedeling. Hierdoor kunnen bedrijven/overheidsinstanties efficiënter functioneren. Denk hierbij aan accountants, artsen, managers, notarissen, wethouders, etc. Bijna allemaal hebben ze ondersteuning bij hun werkzaamheden. Hierdoor zijn organisaties productiever maar worden de capaciteiten van iedereen optimaal benut. Social Return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar uw organisatie te kijken. Hierdoor kan specialistisch werk opnieuw worden ingedeeld zonder dat er sprake is van verdringing maar eerder ter ondersteuning van uw huidige werkzaamheden.

Moeten er altijd mensen worden aangenomen?

Nee. Opdrachtnemers krijgen als vertrekpunt mee dat zij minimaal 5% van de opdrachtsom gebruiken voor social return. Toch is social return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Social Return werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de social return afdeling van de betreffende stad om passende werkzaamheden te selecteren. Wij kunnen mensen voor u aannemen die vervolgens worden opgeleid en begeleid om bij u specifieke werkzaamheden uit te voeren. GreenFox Social Return is dan een onderaannemer net als vele andere. U rekent af op basis van het geleverde werk.

Benieuwd wat GreenFox Social Return voor u kan betekenen?

Vul uw e-mail of telefoonnummer in en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

GreenFox Social Return

GreenFox Social
Return B.V.
  • BTW nr. NL854881050.B01
  • KvK nr. 62596721