Wij vullen uw social return verplichting in

Social return is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • De kans om opnieuw naar uw werkzaamheden te kijken.
  • Werkzaamheden efficiënter en tegen lagere kosten invullen.
  • Bijdrage leveren aan sociale doelstellingen.

1,5 miljoen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces is gevallen valt onder de doelgroep voor social return. Dat kan zijn om diverse redenen zoals: ontslag, faillissement werkgever of privé-omstandigheden. Daar zit een veelvoud aan kwaliteiten bij. Wij geloven dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft en helpen u graag de geschikte medewerker te vinden.

Waarom social return

Het doel van social return is ervoor zorgen dat een investering door de overheid ook een sociale winst (return) oplevert. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het behalen van sociale doelstellingen. Hierbij ligt het accent op werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Veelgestelde vragen

Kan social return ook worden ‘uitbesteed’?

GreenFox Social Return kan de voordelen van social return eenvoudig in kaart brengen. Onze ervaring is dat er diverse werkzaamheden geschikt zijn waar onze medewerkers zich in kunnen onderscheiden. Social return begint vaak als een verplichting maar eindigt vaak als een methode om de werkzaamheden efficiënter en goedkoper in te richten.

Is social return duurder door het inzetten extra personeel?

Social return kan, mits goed ingevuld, zonder extra personeel worden ingevuld. Onze ervaring is dat social return voor een optimalisatie van de werkzaamheden zorgt. Hierdoor is social return vaak goedkoper dan de huidige manier van werken.

Voor welke aanbestedingen geldt social return?

Bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000 is het verplicht social return mee te nemen in de aanbesteding. Het vertrekpunt is om bij deze aanbestedingen gemiddeld 5% van de aanneemsom, of 10% van de loonsom in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid.

Welke doelgroepen vallen onder sociale return?

Alle werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf als werkzoekend of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Is er door social return sprake van marktverdringing?

Nee. Wij zien social return als een optimalisatie van de arbeidsmarkt. In bijna alle beroepen is er sprake van jobcarving en/of functiedeling. Hierdoor kunnen bedrijven/overheidsinstanties efficiënter functioneren. Denk hierbij aan accountants, artsen, managers, notarissen, wethouders, etc. Bijna allemaal hebben ze ondersteuning bij hun werkzaamheden. Hierdoor zijn organisaties productiever maar worden de capaciteiten van iedereen optimaal benut. Social Return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar uw organisatie te kijken. Hierdoor kan specialistisch werk opnieuw worden ingedeeld zonder dat er sprake is van verdringing maar eerder ter ondersteuning van uw huidige werkzaamheden.

Moeten er altijd mensen worden aangenomen?

Nee. Opdrachtnemers krijgen als vertrekpunt mee dat zij minimaal 5% van de opdrachtsom gebruiken voor social return. Toch is social return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Social Return werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de social return afdeling van de betreffende stad om passende werkzaamheden te selecteren. Wij kunnen mensen voor u aannemen die vervolgens worden opgeleid en begeleid om bij u specifieke werkzaamheden uit te voeren. GreenFox Social Return is dan een onderaannemer net als vele andere. U rekent af op basis van het geleverde werk.