Wij vullen uw social return verplichting in

Social return is een contracteis binnen aanbestedingen om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Jaarlijks vullen wij tientallen social return verplichtingen succesvol in.
  • Als erkende sociale onderneming zijn wij bekend met de diverse soorten social return.
  • In 15 minuten maken wij een inventarisatie met een vrijblijvend advies op maat.

Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Waarom social return?

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Hierbij ligt het accent op creëren van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt

Wie valt er onder social return?

De doelgroep social return, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omvat ruim 1,3 miljoen mensen! Een gigantische groep waar mensen zoals jij en ik onder (kunnen) vallen. Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt, behoort al tot de doelgroep voor social return.

Deze mensen kunnen om verschillende reden (kort) thuis komen te zitten. Bijvoorbeeld door faillissement van de werkgever, het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst vanwege economische redenen, een sabbatical, tijdelijk mantelzorger voor een familielid, privé-omstandigheden, geen passende (hoge) opleiding, etc.

U kunt zich voorstellen dat daar een veelvoud aan kwaliteiten bij zit. Wat ze delen is dat ze allemaal zeer gemotiveerd zijn om weer aan de gang te gaan! Wij geloven daarom dat iedereen een voorsprong heeft en we helpen u graag om de geschikte medewerker te vinden.

Kan social return worden ‘uitbesteed’?

Jazeker! Omdat social return per gemeente, ministerie of andere publieke instelling sterk verschilt zien wij dat er behoefte is aan het uitbesteden van social return. Wij kunnen complete invulling van uw social return verzorgen. Of het nu gaat om een enkel project of diverse projecten voor verschillende opdrachtgevers. Beide is mogelijk. Wij zorgen ervoor dat al uw social return weer inzichtelijk en beheersbaar is. GreenFox Social Return is een door TNO erkende sociale onderneming(PSO30+), heeft een ruime ervaring en is bekend met de tientallen soorten social return beleid.

Hoe vullen wij social return in?

Onze ervaring is dat er diverse mogelijkheden zijn om social return goed in te vullen. Dit verschilt sterk per opdrachtgever en ruimte binnen een project. Social Return verschilt sterk per opdracht(gever). Het begint vaak als een verplichting, maar niet zelden zien bedrijven dat hun werkzaamheden door social return efficiënter en goedkoper kunnen worden ingericht. Denk aan werkzaamheden te selecteren(Jobcarving) die nu nog door ervaren en duurder eigen collega’s worden ingevuld die onze specialisten minimaal net zo goed kunnen doen. Daarmee levert social return een win-win situatie op voor alle partijen.

GreenFox Social Return vervult social return verplichtingen voor tientallen partijen door heel Nederland. Van een enkele kandidaat tot tientallen kandidaten met passende erkende opleidingen. Wij verzorgen de werving en selectie, maar ook de begeleiding en opleiding van mensen die langer dan 3 maanden niet aan het werk zijn. Lees meer over onze organisatie op deze pagina.

Administratie Social Return

Veel gemeenten gebruiken de bouwblokkenmethode om de waarde van de social return inzet vast te stellen. Per activiteit wordt een vaste waarde afgerekend. Als Opdrachtnemer ben je verantwoordelijk voor de complete social return administratie. GreenFox is bekend met alle soorten social return administratie. Wij zijn ook geaccrediteerd Wizzr opleider, het meeste gebruikte social return monitoring systeem. Voor onze opdrachtgevers nemen wij de complete administratie uit handen. Zelfs de social return administratie van de onderaannemers kunnen wij verzorgen.

Is extra personeel altijd noodzakelijk?

Social return kan, mits goed ingevuld, zonder extra personeel worden ingevuld en zelfs een (financiële) besparing opleveren. Tientallen medewerkers van ons zijn dagelijks aan het werk zonder (extra) begeleiding van onze opdrachtgevers. Vanuit GreenFox krijgt elke kandidaat zijn eigen coach en ontwikkelmogelijkheden. Met de hulp van onze coaches en het goed selecteren van werkzaamheden zien wij dat er minimale begeleiding nodig is. Vaak kan het financieel ook kansen bieden om een deel van de werkzaamheden (jobcarving) uit te laten voeren door iemand vanuit social return.

Voor welke aanbestedingen geldt het?

De afgelopen jaren zien wij social return bijna bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000. De hoogte kan verschillen per opdracht maar gaat veelal om 5% van de aanneemsom of loonsom.

En voor welke doelgroepen?

Iedereen die als werkzoekend ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf, of die op een andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, komt in aanmerking voor social return.

Zorgt het voor marktverdringing?

Nee. Wij zien social return als een optimalisatie van de arbeidsmarkt. In bijna alle beroepen is er sprake van jobcarving en/of functiedeling. Hierdoor kunnen bedrijven en overheidsinstanties efficiënter functioneren. Denk hierbij aan accountants, artsen, managers, notarissen, wethouders, etc. Bijna allemaal hebben ze ondersteuning bij hun werkzaamheden. Door die ondersteuning zijn zij productiever en worden de capaciteiten van iedereen optimaal benut. Social Return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar uw organisatie te kijken. Hierdoor kan specialistisch werk opnieuw worden ingedeeld. Er is dan geen sprake meer van verdringing, maar eerder van ondersteuning van uw huidige werkzaamheden.

Moeten er altijd mensen worden aangenomen?

Nee. Opdrachtnemers krijgen als vertrekpunt mee dat zij minimaal 5% van de opdrachtsom moeten gebruiken. Toch is social return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een -proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Social Return werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de social return afdeling van een stad. Wij helpen u dan om passende werkzaamheden te selecteren of door sociaal in te kopen bij een erkende sociale firma. Daarnaast kunnen wij mensen voor u aannemen die vervolgens worden opgeleid en begeleid om bij u specifieke werkzaamheden uit te voeren. Op deze manier is GreenFox Social Return een onderaannemer, net als vele andere. U rekent af op basis van het geleverde werk.

Handhaving en boete?

Social return is veelal een van de verplichtingen in het contract. Het kan voorkomen dat opdrachtnemers vanwege omstandigheden de voorgenomen social-return-invulling niet helemaal uitvoeren. De meeste gemeenten nemen een boetebeding op in het contract om consequenties te verbinden aan het niet nakomen van de verplichting. (Bron: VNG Handreiking Social Return)


Social Return is maatwerk. Het vraagt om creatieve instelling. Als buitenstaander kijken wij met een frisse blik naar uw organisatie en komen op die manier met handige, soms onverwachte oplossingen. Neem contact op voor een kosteloos vrijblijvend advies van een van onze social return specialisten.

Onze werkwijze is als volgt:

Wij maken een inventarisatie van uw huidige social return verplichting(en) en doen een voorstel voor implementatie en invulling van social return. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Ons team bestaat uit twintig ervaren specialisten die zich vol overgave inzetten om mensen weer naar werk te begeleiden. Dat doen we door de werkzaamheden slim en efficiënt in te richten. Dat is niet alleen goed nieuws voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie. Bovendien nemen wij u veel werk uit handen. Zo heeft iedereen baat bij social return..

Onze aanpak is bekroond met meerdere prijzen, waaronder Het Succesvolste Werkgelegenheidstraject van de regio Utrecht, de Social Return Award Rotterdam, Haagse Werkgever van het Jaar en het Slimste bedrijf van Nederland. Lees meer over onze werkwijze..

Hebt u een vraag die op deze pagina niet beantwoord wordt? Of zoekt u onafhankelijk advies? Laat uw gegevens dan achter via onze website. Dan nemen wij contact met u op.