Social return

Social return is een contracteis binnen aanbestedingen om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Jaarlijks ondersteunen wij tientallen opdrachtgevers op honderden projecten bij het invullen van social return.
  • Als erkende sociale onderneming (PSO30+) zijn wij bekend met de diverse soorten social return.
  • Doormiddel van een vrijblijvend intake gesprek maken wij een inventarisatie met een vrijblijvend advies op maat.

Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Wat is social return?

Social return (SROI) is een afspraak binnen een aanbesteding om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Nederland zijn er ruim 1 miljoen mensen die vallen onder de doelgroep social return.

Hoe werkt social return?

Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten (aanbestedingen), de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, Social Return On Investment(SROI). Met de toepassing van social return zorgt de overheid ervoor dat een investering die wordt gedaan, naast het ‘gewone’ rendement, een concrete sociale winst oplevert. Met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt een social return-waarde gecreëerd die mag worden afgetrokken van de social return-verplichting. De verantwoording gaat via een social return-monitoringssysteem zoals WIZZR. Wanneer een opdrachtnemer niet voldoet aan de afgesproken verplichting, zorgt dit er in vele gevallen voor dat er een boete wordt opgelegd door de (publieke) opdrachtgever.

Het belang van social return?

SROI (Social Return On Investment) zorgt ervoor dat mensen die veelal geen eerste keuze zijn, weer een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft kwaliteiten, alleen sommige mensen hebben begeleiding nodig om deze kwaliteiten aan het licht te brengen. Tegelijkertijd zorgt social return voor een afname in werkloosheid. De overheid en publieke opdrachtgevers besparen zo op de kosten van uitkeringen.

Wat is het doel van social return?

Social return is bedoeld om ervoor te zorgen dat investeringen van gemeente of landelijke overheid, naast het gewone rendement, ook een concrete sociale winst oplevert. Social Return creëert kansen voor ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ en het zorgt ervoor dat deze mensen met de juiste begeleiding, weer een vaste plek op de arbeidsmarkt verkrijgen.

Doelgroep social return

De doelgroep social return, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omvat ruim 1 miljoen mensen! Een gigantische groep waar mensen zoals jij en ik onder (kunnen) vallen. Iedereen die een x aantal maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt, behoort tot de doelgroep ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. De duur van de periode varieert per gemeente, omdat iedere gemeenten haar eigen social return-beleid heeft.

Deze mensen kunnen om verschillende reden (kort) thuis komen te zitten. Bijvoorbeeld door faillissement van de werkgever, het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst vanwege economische redenen, een sabbatical, tijdelijk mantelzorger voor een familielid, privéomstandigheden, geen passende (hoge) opleiding, etc.

U kunt zich voorstellen dat daar een veelvoud aan kwaliteiten bij zit. Wat ze delen is dat ze bijna allemaal zeer gemotiveerd zijn om weer aan de gang te gaan!

Social return administratie

Op een project met social return, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de social return administratie. De SR-administratie toont de social return inzet van de opdrachtnemer aan. Wij kunnen de complete SR-administratie voor u overnemen.

De social return administratie dient vervolgens gerapporteerd te worden aan de (publieke) opdrachtgever. De (publieke) opdrachtgever controleert of de opdrachtnemer aan de afgesproken SR-verplichting heeft voldaan.

Veel (publieke) opdrachtgevers gebruiken de bouwblokkenmethode om de waarde van de social return inzet vast te stellen. Per activiteit wordt een vaste waarde afgerekend. Andere (publieke) opdrachtgevers kijken naar de totale kosten die gemaakt worden om (meerdere) mensen uit de doelgroep in dienst te nemen.

De SR-administratie gebeurt bijna altijd via WIZZR, een social return monitoringssysteem, die door veel grote opdrachtnemers gebruikt wordt voor het monitoren van hun social return inzet. GreenFox is als enige Wizzr geaccrediteerd en kunnen de complete SR-administratie voor u verzorgen.

Social return-verplichting

Social Return wordt tegenwoordig steeds vaker als contracteis opgenomen bij aanbestedingen, al vanaf €50.000. De hoogte van de social return-verplichting wordt bepaald door een percentage van de loon- of opdrachtsom van de aanbesteding. In de meeste gevallen wordt 5% van de totale opdrachtsom gehanteerd.

Handhaving en boete

Het kan voorkomen dat opdrachtnemers vanwege omstandigheden de vastgestelde social return-verplichting niet (helemaal) invullen. De meeste gemeenten nemen een boetebeding op in het contract om consequenties te verbinden aan het niet nakomen van de verplichting (Bron: VNG Handreiking Social Return ).


Social Return is maatwerk. Het vraagt om creatieve instelling. Als buitenstaander kijken wij met een frisse blik naar uw organisatie en komen op die manier met handige, soms onverwachte oplossingen. Neem contact op voor een kosteloos vrijblijvend advies van een van onze social return specialisten.

Onze werkwijze is als volgt:

Wij maken een inventarisatie van uw huidige social return verplichting(en) en doen een voorstel voor implementatie en invulling van social return. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Ons team bestaat uit twintig ervaren specialisten die zich vol overgave inzetten om mensen weer naar werk te begeleiden. Dat doen we door de werkzaamheden slim en efficiënt in te richten. Dat is niet alleen goed nieuws voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie. Bovendien nemen wij u veel werk uit handen. Zo heeft iedereen baat bij social return..

Onze aanpak is bekroond met meerdere prijzen, waaronder Het Succesvolste Werkgelegenheidstraject van de regio Utrecht, de Social Return Award Rotterdam, Haagse Werkgever van het Jaar en het Slimste bedrijf van Nederland. Lees meer over onze werkwijze..

Hebt u een vraag die op deze pagina niet beantwoord wordt? Of zoekt u onafhankelijk advies? Laat uw gegevens dan achter via onze website. Dan nemen wij contact met u op.