Strukton Worksphere reikt verder met de inzet van Social Return kandidaten

‹ terug naar overzicht

“Ik ben de begeleider van de ‘verreiker’,” vertelt Gerard Vermeer trots hoe hij de bestuurder van deze grote heftruck helpt zijn werk op AZC Gilze veilig te doen. Sinds juni van dit jaar werkt Gerard daar als Allround Bouwhulp voor Strukton Worksphere bv. Daarvoor zat de 62-jarige een tijd thuis: zijn vorige werkgever ging failliet en het zware fysieke werk dat Gerard sinds zijn vijftiende had gedaan, eiste z’n tol. Via GreenFox Social Return kwam Gerard bij Strukton Worksphere terecht. Dit bouwbedrijf verzorgt de verbouwing, renovatie en herinrichting van AZC Gilze. Projectmanager Bouw bij Strukton Worksphere Rinus van der Vliet, vertelt hoe het COA – eigenaar van deze locatie – als overheidsinstantie eist dat een deel van de loonkosten voor Social Return worden ingezet. Manager Human Resources Ingrid Bastiaans-Kanters licht toe hoe GreenFox helpt bij de invulling van deze verplichting.

“Het terrein van AZC Gilze is in de oorlog door de Duitsers gebouwd om medewerkers van de nabijgelegen vliegbasis te huisvesten,” vertelt Rinus over het project. “Het is opgezet als een soort boerderijdorp zodat het vanuit de lucht niet op een kazerne leek. Na de oorlog werd het van defensie en sinds 1993 is het van het COA.” Strukton Worksphere geeft het complex nu een grondige update en Gerard vervult daarbij een belangrijke rol: “De verreiker mag niet zonder mij rijden. Ik zorg dat de mensen die in het AZC wonen er niet onder komen, in het bijzonder de kinderen. Daar ben ik voor, om erop te letten dat er niks gebeurt. De eerste week deed ik alles lopend, maar dat was geen doen. Toen heeft Hasjiem een fiets geregeld.” Gerard noemt hier Hasjiem Rahamat, zijn jobcoach vanuit GreenFox: “Dat is een goeie jongen. Hij belt regelmatig om te vragen hoe het gaat en vorige week is hij hier nog langs geweest.”

Mensen aan de slag vanuit een SROI-verplichting

“Onze samenwerking met GreenFox gaat niet alleen om het vinden en begeleiden van kandidaten, maar ook dat ze bij hen op de payroll staan,” vertelt Ingrid. “Vervolgens kijken we na afloop van de SROI-periode of er een mogelijkheid is om iemand aan onze organisatie te binden. Of dat lukt hangt af van de capaciteiten van de werknemer en dat je als werkgever ook op de lange termijn kijkt naar iemands inzetbaarheid. Soms zijn de technische eisen voor een functie zo hoog, dat het niet gaat met iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Ingrid benoemt de forse boetes die je als hoofdaannemer kunt krijgen als je niet aan de SROI-verplichting voldoet: “GreenFox doet voor ons de Social Return administratie.” In het bijzonder noemt Ingrid GreenFox medewerkster Dalivia Bechoe: “Zij is echt de SROI-expert! Door GreenFox ben ik absoluut anders gaan kijken: ik vind dat ook deze mensen een kans moeten krijgen om hun steentje bij te dragen in de maatschappij.” Rinus beaamt: “Ik vind een Social Return verplichting prima als het mensen helpt aan de slag te gaan.” Gerard besluit: “Het werk bevalt goed, ik heb met iedereen contact en collega’s vragen ook steeds vaker mijn hulp. Ik hoop dit te doen tot aan mijn pensioen!

 

Interviewer en auteur: Lisa Koolhoven www.verhalenpodium.nl