Social Return? Uitbesteden!

‹ terug naar overzicht

Papierwerk, regelgeving en werving: de social return verplichting bij een overheidsopdracht kost vaak hoofdbrekens. Het hele traject uitbesteden kan een rendabele en duurzame optie zijn.

Bij overheidsaanbestedingen boven een bepaald bedrag staat in het contract dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat heet social return. Vaak gaat het om vijf procent van de opdrachtsom. Een bedrijf dat de afspraak niet nakomt, riskeert een boete. Maar hoe kom je aan de juiste werkkrachten en hoe werk je je door het woud aan regelgeving?
Vooral grote bedrijven, met werk verspreid over verschillende gemeenten, vinden het lastig invulling te geven aan de social return paragraaf. ‘De regelgeving kan per gemeente verschillen’, zegt Martijn van Es, teamleider beheer en onderhoud bij Strukton. ‘Daarnaast brengt het inhuren van mensen uit deze doelgroep veel administratie met zich mee’. Toen een van de onderdelen van Strukton twee jaar geleden een onderhoudscontract kreeg voor Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag, kwam Van Es voor de social return verplichting uit bij de sociale firma GreenFox Social Return.

Financiële risico’s

GreenFox Social Return werft en selecteert langdurig werklozen en detacheert ze bij grote opdrachtgevers in het kader van hun social return verplichting. Zo kunnen bedrijven ervaring opdoen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aantrekkelijk voor Strukton was dat GreenFox ook de loonkosten, administratieve taken, begeleiding en monitoring overneemt. Bovendien liggen alle risico’s bij GreenFox. Bevalt een werknemer niet? Dan volgt er geen factuur. Renzo Deurloo van GreenFox: ‘Wij willen de drempel zo laag mogelijk maken. Bedrijven willen mensen die aan de kant staan al een kans bieden. Het is aan GreenFox om te bewijzen dat ze het kunnen.’
Omdat het risico bij GreenFox ligt, is er voor Deurloo en zijn collega’s de prikkel alles te doen om uitval te voorkomen. ‘De screening van kandidaten is een belangrijk proces. De cv’s die wij in handen krijgen, zijn niet denderend. Ze komen niet voor niets uit die ene kaartenbak. Mensen die drie jaar niet hebben gewerkt, komen bij ons vaak voor.’
Om te beginnen vertaalt GreenFox het cv naar sterke kanten. Deurloo: ‘Autistisch betekent bij ons: sterk in repeterend werk. Langdurig werkloos: dubbel gemotiveerd.’ De kandidaten krijgen training in bijvoorbeeld presentatietechniek en omgangsvormen.

Rendabel

De complete ontzorging wordt doorberekend in de uurprijs die Strukton voor de werknemer betaalt. Is het daarmee geen dure oplossing voor een social return probleem? Nee, zegt Martijn van Es. ‘Het is zelfs goedkoper.’ De reden is dat GreenFox in overleg met de klant werkzaamheden selecteert die bij de capaciteiten van de medewerkers passen. Deurloo: ‘Het vervangen van filters in luchtbehandelingskasten kun je laten doen door een storingsmonteur, maar het is goedkoper daar een lager opgeleide medewerker voor in te zetten, die je daarmee tegelijkertijd aan werk helpt. Tenslotte laat een directeur zijn brieven ook over aan een secretaresse’. Het is persoonlijk maatwerk, beaamt Martijn van Es van Strukton. ‘GreenFox kent onze bedrijfscultuur en weet wat we willen. Soms zeggen ze: we hebben een kandidaat maar we twijfelen. Zou je nog eens met hem kunnen praten?’

Het doel van GreenFox, dat zestig mensen in dienst heeft, is zoveel mogelijk werkzoekenden aan een vaste baan te helpen. ‘Ze moeten doorstromen. Anders blijft hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar’, zegt Deurloo. Om hun kansen te verbeteren zorgt GreenFox ervoor dat ze worden geschoold of een onderbroken opleiding kunnen afmaken.
Teamleider Van Es zegt eerlijk dat de werknemers die via GreenFox komen niet zonder persoonlijke begeleiding kunnen. ‘Opbellen als ze te laat zijn, een kopje koffie drinken als je ziet dat het moeilijk is, even apart nemen als iets niet lukt. Die investering moet je zelf doen. Maar daar krijg je zeer gemotiveerde medewerkers voor terug, een visitekaartje voor je bedrijf’.

Chai Start Foundation Social Return