Social return & PSO

‹ terug naar overzicht

Steeds meer overheden (gemeenten) passen de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) toe bij (overheids)opdrachten, inkopen, aanbestedingen en subsidieverstrekkingen waarin een social return verplichting zit. Zij kiezen er niet alleen voor om opdrachtnemers te belonen voor de kwalitatieve en duurzame prestaties die zij zelf doen, maar ook voor het inkopen bij sociale ondernemingen die in het bezit zijn van een PSO certificering.

PSO certificering

Een onderneming of bedrijf kan invulling geven aan een Social Return verplichting, afhankelijk van het type (overheids)opdracht. Zij dienen daarvoor een geldig PSO-Certificaat te overleggen. Door het overleggen van een geldig PSO-Certificaat op een bepaalde trede toont een organisatie aan dat zij (voor een deel) invulling geeft aan de Social Return verplichting (meestal een 5% contracteis) die wordt gesteld bij de aanbesteding. Bij onderhands aanbesteden kan het prestatieniveau op de PSO-ladder als gunningcriterium worden opgevoerd. Indien dit niet mogelijk is kan door middel van fictieve kortingen op de aanneemsom, bij het voldoen aan een vooraf bepaalde trede van de PSO, de kans op opdrachtverwerving positief worden beïnvloed. Lees verder op PSO Nederland