Social Return en durven denken in kansen

‹ terug naar overzicht

Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. De overheid wil kansen creëren voor mensen die moeilijker aan het werk komen. Dit doet zij door bij inkopen en aanbestedingen de opdrachtnemer te stimuleren om bij de uitvoer ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en brengt nieuwe kansen. Deze aanpak wordt social return genoemd. Maar hoe gaat u hier mee om?

“Elke beperking brengt automatisch een specialiteit met zich mee.” Renzo Deurloo is directeur-eigenaar van het bedrijf GreenFox Social Return. Dit bedrijf helpt ondernemingen met het zoeken naar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die passen binnen uw bedrijf. Deurloo is een man die denkt in kansen, gelooft in mensen, maar ook gewoon ondernemer is. “Er zijn ruim één miljoen mensen die momenteel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Eigenlijk te raar voor woorden als je erover nadenkt. Want tegelijkertijd merken we dat bedrijven moeite hebben om voor sommige taken mensen te vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt ook een voorsprong kan hebben. En vanuit die gedachte zijn we aan de slag gegaan.”

Bewezen inzichten

Het mede door Deurloo opgerichte GreenFox zette zich al jaren geleden in op het verduurzamen van bestaande verlichting door nieuwe energiezuinige (led)verlichting te plaatsen. Deze werkzaamheden werden, onder begeleiding, uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf doorbrak hiermee vele vooroordelen en gaf een ander imago aan mensen voor wie het vinden van een baan niet vanzelfsprekend was. Met deze positieve inzet won het bedrijf vele prijzen. Deurloo: “Het was mooi om te zien wat je kon bereiken. Maar tegelijkertijd ben je als ondernemer ook bezig met nieuwe kansen. We hebben verschillende andere divisies opgericht, waaronder ook GreenFox Social Return. Hiermee nemen we alle werkzaamheden rond het organiseren van social return voor bedrijven uit handen.”

Hoe werkt het?

Overheden vinden de bijdrage aan social return zo belangrijk dat zij bij inkopen en aanbestedingen social return als contractvoorwaarde opnemen. Zij vragen opdrachtnemers bij grote opdrachten dan om een bepaald percentage van de opdrachtsom aan te wenden voor social returnactiviteiten. En hierbij wordt meestal gedacht aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deurloo: “Ik begrijp dat dit best een opgave is voor bedrijven. Het vraagt om inzicht in de vele regelingen en subsidies. Het vraagt om begeleiding. En het brengt risico’s met zich mee. GreenFox neemt dit allemaal uit handen. We nemen de werving, selectie, begeleiding en coaching op ons. We zorgen ervoor dat iemand een opleiding krijgt die nodig is voor het werk. Onze werknemers staan voor dezelfde kwaliteit van werk als reguliere werknemers, maar dan tegen een lager tarief. En hier ligt het voordeel voor de installateur die aan de social returnverplichting moet voldoen. Hij heeft een goede medewerker voor repeterend werk tegen een lager uurtarief waardoor hij én op de medewerker verdient én voldoet aan zijn social returnverplichting. Mocht een medewerker ziek zijn of niet bevallen, dan loopt het bedrijf geen enkel risico. Zie ook www.socialreturn.nu voor meer informatie.”

Duurzaam

En wat betekent dit voor de betrokken medewerker? Deurloo lacht. “Zicht op een toekomst. Iedereen krijgt een contract, een salaris, een opleiding, begeleiding en werk dat bij hem of haar past. Dus niet even werken omdat de opdracht van de gemeente binnen is, maar echt meedoen. Ik zeg vaak tegen de mensen: ‘Dit is je kans. Pak hem!’. En dat weet men ook.” Inmiddels organiseert Deurloo de social return voor Strukton. “Het is mooi om te zien dat mensen hier een plek vinden waar ze het verschil kunnen maken. Eén van de medewerkers die we hebben geplaatst denkt na zeven jaar afwijzingen weer in mogelijkheden. En het is prachtig om te horen dat binnen Strukton de medewerker bekend staat als ‘die jongen die altijd lacht’. Dan doen we iets goed. Bovendien brengen we nieuwe vakmensen naar de branche. Nieuwe specialisten.” Voor deze mensen betekent een baan een kans op een andere toekomst. “Het geeft zelfvertrouwen. Je bent weer onderdeel van de maatschappij. Je hoort weer ergens bij. En je hoort weer eens wat je goed doet in plaats van wat je beperkingen zijn. De betreffende medewerker is inmiddels in vaste dienst bij Strukton.”

Uitdaging

Waar sta je over vijf jaar? Deurloo lacht. “Dat weet je nooit! Ik heb met GreenFox al vaker gezien dat je niets kunt voorspellen. Ik hoop in ieder geval dat ik de beeldvorming over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijvend heb kunnen veranderen. Dan ben ik echt tevreden.”

Participatiewet OTIB

De overheid heeft in 2013 met de werkgevers- en werknemersorganisaties de afspraak gemaakt om in de marktsector 100.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen moeten in 2026 gerealiseerd zijn. De technische installatiebranche werkt hier ook aan mee. Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking biedt tenslotte kansen voor zowel uw nieuwe werknemer als uw bedrijf! Ga naar 100000banen.otib.nl voor meer informatie over hoe OTIB u kan ondersteunen.

Workshop 23 maart

Aan het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking zijn verschillende voordelen verbonden. Denk onder andere aan de kracht van diversiteit en de impact van social return bij nieuwe opdrachten. Daarom geeft OTIB de nieuwe inspirerende workshop ‘Aan de slag met de 100.000 banenafspraak’. In deze workshop ontvangt u concrete tips van mensen uit de praktijk, maar staan ook uw eigen ervaringen centraal. De workshop, waar ook Renzo Deurloo bij aanwezig is, vindt plaats op 23 maart a.s. in Woerden. De deelname aan de workshop is kosteloos. Aanmelden kan via deze link.