Richtlijnen social return

‹ terug naar overzicht

In 2018 stond social return hoog op de agenda bij alle publieke opdrachtgevers. Het was niet meer de vraag of er social return zal worden gevraagd maar hoe hoog de social return zal zijn. Op dit moment mag elke aanbestedende partij zelf zijn social return richtlijnen bepalen. Zo kan het voorkomen dat er grote verschillen zijn in de waardering van social return en wat men mag meetellen. Hoewel de Rijksoverheid probeert steeds meer naar eenzelfde werkwijze toe te gaan zien wij dat dit lokaal bij gemeenten, waterschappen en provincies het beleid nog sterk kan verschillen.

Gelukkig geeft dit ook kansen om landelijk beter je social return in te vullen. Zo helpen wij diverse grote opdrachtgevers niet alleen bij de invulling van social return op projectniveau maar ook op bedrijfsniveau. Daar is nog veel winst te behalen. Zo zijn er veel werkzaamheden die juist beter door medewerkers kunnen worden uitgevoerd met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zorgt niet alleen voor werkverlichting bij de huidige ervaren medewerkers maar ook voor meer capaciteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huismeesters, legionellacontroles, luchtbehandelingskasten schoonmaken, etc. Waarom zou je daar niet iemand inzetten die graag wil worden omgeschoold of iemand die drie maanden werkeloos is want ook die valt onder social return ipv een eigen ervaren medewerker waar een groot tekort aan is.

Gelukkig zien wij dat de eerste bewegingen richting 1 social return beleid zijn begonnen. Zo kwam Pianoo met Werkwijze 2.0, Maatwerk voor mensen, waarin de toegevoegde waarde van maatwerk ruimschoots aan bod komt.
GreenFox Social Return ziet helaas dat er niet snel 1 richtlijn zal zijn maar wel dat de richtlijnen social return steeds dichter naar elkaar toegroeien. De eerste stappen zijn gemaakt dus wij zijn positief.

Meer over social return is terug te vinden op de website van Pianoo. Voor specifieke vragen kun je altijd contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder.

https://www.pianoo.nl/nl/werkwijze-social-return-rijksoverheid-maatwerk-voor-mensen
https://www.pianoo.nl/nl/document/15600/brochure-maatwerk-voor-mensen