In the spotlight: GreenFox Social Return

‹ terug naar overzicht

Eind oktober presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport waaruit blijkt dat de helft van de bedrijven niet zit te wachten op langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers zeggen onder andere te weinig capaciteit te hebben voor ondersteuning en begeleiding. Het ontbreekt de werkgevers veelal aan kennis over de mogelijkheden. Grote uitzondering hierop zijn sociaal ondernemers. Zij laten zien dat een bedrijf runnen en maatschappelijke impact maken goed samengaan. De nieuwe regering wil niet voor niets de komende periode inzetten op het ondersteunen van sociaal ondernemers. GreenFox Social Return is een Haagse pionier in sociaal ondernemen.

GreenFox Social Return is een jaar geleden zelfstandig verder gegaan. Vanwaar deze stap? Sociaal ondernemer Renzo Deurloo vertelt hier meer over op zijn kantoor aan de Saturnusstraat in de Binckhorst.

“De combinatie van verlichting, productiewerk en invulling van Social Return door middel van detacheren bleek steeds lastiger te worden. Wanneer je veel mensen gaat detacheren dan word je een uitzendbureau en val je onder de ABU-cao waardoor je aan andere regels moet voldoen.”

In eerste instantie begint GreenFox met het plaatsen van energiezuinige verlichting door ‘mensen met een voorsprong op de arbeidsmarkt’. Begrippen als afstand op de arbeidsmarkt en MVO gebruikt Renzo niet graag. “Dat zijn nietszeggende containerbegrippen. Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt is iedereen die langer dan drie maanden werkloos is.”

Op den duur pakt GreenFox steeds meer activiteiten op die toevallig voorbij komen zoals productiewerk. Op kleine schaal begint GreenFox daarnaast met de invulling van Social Return voor bedrijven in de bouw en installatietechniek.

“Blijkbaar deden we dit op een goede manier waardoor hier steeds meer vraag naar kwam. Wij investeren ook echt in de mensen zodat ze uiteindelijk terugkeren naar de reguliere arbeidsmarkt. Ze krijgen een contract bij ons, we coachen hen bij het bedrijf waar ze werkzaam zijn en we financieren een MBO 3 niveau opleiding. Na een jaar heeft het betreffende bedrijf de kandidaat goed leren kennen en weet wat hij of zij kan. De kandidaat heeft dan al lang geen afstand op de arbeidsmarkt meer maar kan zelfs kiezen uit banen. Als ik zorg dat ik de medewerkers panklaar aflever bij de werkgever weet ik zeker dat hij of zij uitstroomt. Het is maatwerk.”

“Toen een groot bedrijf vroeg of wij exclusief voor hen de Social Return wilden invullen ontstond er een tweestrijd. Op deze manier doorgaan kon dan niet meer. Er is bijvoorbeeld geen aansprakelijkheidsverzekering te vinden voor een bedrijf dat én in verlichting zit én mensen detacheert.”

Uiteindelijk besluiten Renzo en zijn business partner apart verder te gaan. Dat Renzo niet met de verlichting maar met de Social Return tak verder gaat is een logische keuze. “Ik heb me altijd meer aangetrokken gevoeld tot het detacheren van mensen en het doorstromen van kandidaten.”

De leeftijd en werkervaring van de kandidaten zijn net zo divers als de functies waar zij worden geplaatst. Het gaat bijvoorbeeld om calculators, uitvoerders, operators, huismeesters, werkvoorbereiders en administratief medewerkers.

Renzo merkt dat het begrip ‘sociaal ondernemen’ steeds meer lading krijgt in Den Haag. “Vijf jaar geleden was dit veel minder. Je ziet nu dat steeds meer partijen zich inzetten voor sociaal ondernemerschap. Met succesverhalen moeten we laten zien dat het kan. Een sociale onderneming is dan ook een ‘normaal’ bedrijf alleen je hebt een kleinere marge want je hebt daarnaast ook een maatschappelijke doelstelling waar je geld aan besteedt.”

Over vijf jaar hoopt Renzo in één adem te worden genoemd met de grote uitzendbureaus. “Dat de werkgevers dan allemaal weten dat wij hier iets bijzonders doen en daarbij net zulke goede kandidaten leveren als de anderen, maar dan mét een verhaal.”

Bron: Social Hub Den Haag