Gewijzigde aanbestedingswet is impuls voor sociaal ondernemen

‹ terug naar overzicht

De Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 op enkele belangrijke punten gewijzigd. Aanleiding hiervoor is de invoering van de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De wijzigingen zorgen ook voor extra kansen voor sociaal ondernemen. Steeds meer gemeenten en andere overheden in Nederland willen sociaal ondernemerschap stimuleren en de aanpassingen in de aanbestedingswetgeving bieden naast social return hen nu een nieuw instrument om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitbreiding deelname

Met de oude Aanbestedingswet was een aanbestedende dienst al in staat om deelname aan de aanbestedingsronde voor te behouden aan sociale werkvoorzieningsbedrijven als minstens 50% van de betrokken werknemers een arbeidsbeperking had. Veel gemeenten konden op die manier opdrachten in bijvoorbeeld de catering of het groenonderhoud voorbehouden. Dankzij de uitbreidingen in de wet komen daar nu nog meer sociale ondernemingen en firma’s voor in aanmerking. In het gewijzigde artikel 2.82 staan de volgende uitbreidingen:

  • Onder het voorbehoud tot sociale werkvoorzieningsbedrijven vallen nu ook ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid.
  • De doelgroep gehandicapten is uitgebreid met ‘kansarmen’. Onder gehandicapten en kansarmen vallen ook de personen die onder de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vallen.
  • Het percentage van minimaal 50% werknemers met een arbeidsbeperking is verlaagd tot 30%.

Lees meer op Binnenlands Bestuur.