Iedereen heeft een specialiteit

Wat is Social Return?

Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Afstand tot de arbeidsmarkt?

Iedereen die langer dan 6 maanden buiten het reguliere arbeidsproces is gevallen valt onder deze doelgroep. Dat kan zijn om diverse redenen zoals ontslag, faillissement werkgever, prive omstandigheden zoals mantelzorger, zorg voor (jonge) kinderen, sabbatical, etc. Het beeld is helaas heel anders want dit zijn omstandigheden die iedereen kan overkomen. In Nederland zijn ruim 1,5 miljoen! mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zit een veelvoud aan kwaliteiten bij die wij graag voor u zoeken. Wij geloven dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft en helpen u graag de geschikte medewerker te vinden.

Is GreenFox Social Return?

Ja, de werkzaamheden van GreenFox Social Return vallen onder social return. Omdat social return sterk kan verschillen per regio/opdrachtgever zorgen wij voor passende oplossingen die passen bij de behoefte van onze opdrachtgevers. Wij zoeken geschikte en gemotiveerde kandidaten die graag aan bij u de slag aan. De medewerkers komen bij GreenFox Social Return in dienst en worden gedetacheerd bij onze opdrachtgevers. U betaald alleen voor de gewerkte uren!

Social Return verplichting?

Social Return is vaak een kans om werkzaamheden efficiënter en goedkoper in te richten. Wij voeren voor diverse opdrachtgevers, zoals Eneco, Strukton, GreenChoice, Heijmans, Dura Vermeer hun social return verplichting in. Door de werkzaamheden in goed overleg te selecteren kunnen ze veelal voor dezelfde prijs of lager worden ingevuld. Wij kunnen uw complete Social Return verplichting overnemen. Werving en selectie, loonkosten, administratieve taken, begeleiding en monitoring van mensen.
Zo heeft u alleen de voordelen van Social Return! Interesse?

Neem gerust contact met ons op.

Wat anderen zeggen over Social Return?

Nieuws over Social Return


Social Return krijgt impuls met nieuwe samenwerking
Social Return krijgt impuls met nieuwe samenwerking

Goed nieuws voor de arbeidsmarkt: Stichting Social Return en GreenFox Social Return gaan samenwerken. Door hun krachten en expertise te bundelen kunnen niet alleen bedrijven, maar ook gemeenten hun totaalvraag kwijt bij twee ervaren partijen op het gebied van social... Lees verder


Voorsprong op de arbeidsmarkt
Voorsprong op de arbeidsmarkt

GreenFox Social Return houdt zich bezig met het creëren van werkgelegenheid voor, zoals dat genoemd wordt, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat ze langdurig werkloos zijn vanwege leeftijd of geen (afgeronde) opleiding. Het gaat in Nederland om... Lees verder


Van achterstand naar voorsprong op de arbeidsmarkt
Van achterstand naar voorsprong op de arbeidsmarkt

Den Haag – GreenFox gelooft dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft. Het bedrijf biedt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans door werkgelegenheid voor hun te creëren bij grote bedrijven zoals ABN AMRO, Strukton, ENGIE, Hotelschool The... Lees verder


Voordelen Social Return

Social Return is een mogelijkheid om opnieuw naar uw huidige werkzaamheden te kijken. Bijvoorbeeld door middel van het opsplitsen van functies, jobcarving, kunnen er nieuwe banen ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit biedt kansen om werkzaamheden efficiënter en tegen lagere kosten in te richten.

GreenFox Social Return kan de voordelen van Social Return eenvoudig in kaart brengen. Onze ervaring is dat er diverse werkzaamheden geschikt zijn waar onze medewerkers zich in kunnen onderscheiden. Social Return begint vaak als een verplichting maar eindigt vaak als een methode om de werkzaamheden efficiënter en goedkoper in te richten.

Meer weten over de kansen die Social Return kan bieden? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Waarom Social Return

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Met Social Return creëren we werkgelegenheid, leerwerk- en stageplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Social Return is er op gericht om personen met een grote(re) aftand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dit zijn personen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen.

Om aan uw social return verplichting te voldoen kunt u zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen om vervolgens passende werkzaamheden te vinden die de medewerkers, eventueel onder begeleiding, voor u kunnen uitvoeren.

U kunt er ook voor kiezen om uw social return verplichting uit te besteden. In overleg kunnen we werkzaamheden binnen de gegunde aanbesteding selecteren die passend zijn voor de invulling van social return. Dit zijn werkzaamheden die niet alleen door allround installateurs kunnen worden uitgevoerd maar ook uitstekend door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben diverse specialisten die uitstekend een deel van uw werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wij coördineren en begeleiden onze medewerkers in de werkzaamheden net als andere installatie- of bouwbedrijven.

GreenFox Social Return heeft voor diverse partijen de Social Return verplichting ingevuld t.w.: Strukton, Heijmans, Cofely, Eneco, etc. Social Return is maatwerk maar we kunnen geheel vrijblijvend voor u een inventarisatie van passende werkzaamheden maken. Door het slim in te richten kunnen wij de werkzaamheden veelal tegen een lagere prijs dan begroot aanbieden. Zo heeft iedereen de voordelen van social return.

Vragen over Social Return

Veel gestelde vragen over Social Return zijn:

Kan Social Return ook worden ‘uitbesteed’?

Ja, u kunt de Social Return verplichting (deels) uitbesteden. De medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt mogen bij een onderaannemer werkzaamheden voor u verrichten die betrekking hebben op de aanbesteding.

Is Social Return duurder door het inzetten extra personeel?

Social Return kan, mits goed ingevuld, zonder extra personeel worden ingevuld. Onze ervaring is dat Social Return voor een optimalisatie van de werkzaamheden zorgt. Hierdoor is Social Return vaak goedkoper dan de huidige manier van werken.

Voor welke aanbestedingen geldt Social Return?

Bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000 is het verplicht Social Return mee te nemen in de aanbesteding. Het vertrekpunt is om bij deze aanbestedingen gemiddeld 5% van de aanneemsom, of 10% van de loonsom in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid.

Afstand tot de arbeidsmarkt?

Dit kan (sterk) verschillen per regio. Iedereen die langer dan 6 maanden buiten het reguliere arbeidsproces is gevallen. Dat kan zijn om diverse redenen zijn zoals ontslag, faillissement werkgever, prive omstandigheden zoals mantelzorger, zorg voor (jonge) kinderen, etc. Veelal de categorie, dat kan iedereen overkomen. In Nederland zijn ruim 1,5 miljoen! mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zit een veelvoud aan kwaliteiten bij die wij graag voor zoeken.

Welke doelgroepen vallen onder Sociale return?

Alle werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf als werkzoekend of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Is er door Social Return sprake van marktverdringing?

Nee. Wij zien Social Return als een optimalisatie van de arbeidsmarkt. In bijna alle beroepen is er sprake van jobcarving en/of functiedeling. Hierdoor kunnen bedrijven/overheidsinstanties efficiënter functioneren. Denk hierbij aan accountants, artsen, managers, notarissen, bestuurders, wethouders, etc. Bijna allemaal hebben ze ondersteuning bij hun werkzaamheden. Hierdoor zijn organisaties productiever maar worden de capaciteiten van iedereen optimaal benut. Social Return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar uw organisatie te kijken. Hierdoor kan specialistisch werk opnieuw worden ingedeeld zonder dat er sprake is van verdringing maar eerder ter ondersteuning van uw huidige werkzaamheden.

Moeten er altijd mensen worden aangenomen?

Nee. Opdrachtnemers krijgen als vertrekpunt mee dat zij minimaal 5% van de opdrachtsom gebruiken voor Social Return. Toch is Social Return maatwerk en daardoor wordt per aanbesteding gekeken naar een proportionele en kwalitatieve gunning of eis. GreenFox Social Return werkt in diverse steden door heel Nederland en kan voor u in overleg treden met de Social Return afdeling van de betreffende stad om passende werkzaamheden te selecteren. Wij kunnen mensen voor u aannemen die vervolgens worden opgeleid en begeleid om bij u specifieke werkzaamheden uit te voeren. GreenFox Social Return is dan een onderaannemer net als vele andere. U rekent af op basis van het geleverde werk.

Meer weten over Social Return? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Hulp nodig bij Social Return?

Om de voordelen van Social Return optimaal te benutten is het maatwerk. Zo hebben wij voor Greenchoice en Eneco een app ontwikkeld waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig meterstanden kunnen registreren. Deze werkwijze wordt voor 100% uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast was dankzij deze app, en de kwaliteit van onze specialisten, de prijs 30% lager dan begroot.

Hetzelfde geldt voor onze werkzaamheden voor enkele grote installateurs / aannemers zoals Strukton, Cofeley, Imtech en Heijmans waar wij specialisten leveren die verantwoordelijk zijn voor diverse (installatie) werkzaamheden. Door de werkzaamheden in goed overleg te selecteren kunnen wij vooraf garanderen dat ze goedkoper zijn dat begroot.

GreenFox Social Return neemt complete opdrachten aan. Wij nemen de complete Social Return verplichting van u over. Werving en selectie, loonkosten, administratieve taken, begeleiding en monitoring van mensen.

Zo heeft u alleen de voordelen van Social Return!

Hulp nodig? Wij helpen u graag!

Social Return nieuws
Social Return krijgt impuls met nieuwe samenwerking
Social Return krijgt impuls met nieuwe samenwerking

Goed nieuws voor de arbeidsmarkt: Stichting Social Return en GreenFox Social Return gaan samenwerken. Door hun krachten en expertise te bundelen kunnen niet alleen bedrijven, maar ook gemeenten hun totaalvraag kwijt bij twee ervaren partijen op het gebied van social...

Lees verder


Voorsprong op de arbeidsmarkt
Voorsprong op de arbeidsmarkt

GreenFox Social Return houdt zich bezig met het creëren van werkgelegenheid voor, zoals dat genoemd wordt, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat ze langdurig werkloos zijn vanwege leeftijd of geen (afgeronde) opleiding. Het gaat in Nederland om...

Lees verder


Van achterstand naar voorsprong op de arbeidsmarkt
Van achterstand naar voorsprong op de arbeidsmarkt

Den Haag – GreenFox gelooft dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft. Het bedrijf biedt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans door werkgelegenheid voor hun te creëren bij grote bedrijven zoals ABN AMRO, Strukton, ENGIE, Hotelschool The...

Lees verder


GreenFox Social Return Haagse werkgever van het jaar
GreenFox Social Return Haagse werkgever van het jaar

GreenFox Social Return wint dit jaar de titel ‘Haagse werkgever van het jaar’. De jaarlijkse prijs is een initiatief van GroenLinks en wordt uitgereikt ter ere van de dag van de arbeid op 1 mei. GroenLinks roemt de onderneming om...

Lees verder


Nog een GreenFox!
Nog een GreenFox!

GreenFox Social Return gaat zelfstandig verderIn nog geen tien jaar is GreenFox uitgegroeid tot belangrijke sociale onderneming in diverse branches. Door de toenemende veelvoud aan werkzaamheden gaat het bedrijf door als twee zelfstandige bedrijven: GreenFox Social Return BV en GreenFox...

Lees verder


Social Return? Uitbesteden!
Social Return? Uitbesteden!

Papierwerk, regelgeving en werving: de social return verplichting bij een overheidsopdracht kost vaak hoofdbrekens. Het hele traject uitbesteden kan een rendabele en duurzame optie zijn.Bij overheidsaanbestedingen boven een bepaald bedrag staat in het contract dat er bij de uitvoering van...

Lees verder


Social Return en durven denken in kansen
Social Return en durven denken in kansen

Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. De overheid wil kansen creëren voor mensen die moeilijker aan het werk komen. Dit doet zij door bij inkopen en aanbestedingen de opdrachtnemer te stimuleren om bij de uitvoer ook kwetsbare...

Lees verder


Iedereen werkt
Iedereen werkt

Wie is de meest inspirerende sociaal ondernemer van Den Haag?Steeds meer maatschappelijk betrokken werkgevers creëren kansen en mogelijkheden voor talentvolle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen willen wij deze beweging aanjagen met verschillende activiteiten.De jury, bestaande uit MKB...

Lees verder


Iemand aannemen uit de participatiewet?
Iemand aannemen uit de participatiewet?

Overweegt u om iemand aan te nemen die valt onder de participatiewet maar twijfelt u nog? Valt hij/zij in het doelgroepregister? Is er intensieve begeleiding nodig? Wat kan ik verwachten van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt? Allemaal vragen...

Lees verder


Strukton en Social Return binnen aanbestedingen
Strukton en Social Return binnen aanbestedingen

Uneto VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, heeft een korte film gemaakt over Social Return en hoe GreenFox dit voor diverse partijen invult zoals Strukton.Wat is Social Return?Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot...

Lees verder


Gewijzigde aanbestedingswet is impuls voor sociaal ondernemen
Gewijzigde aanbestedingswet is impuls voor sociaal ondernemen

De Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 op enkele belangrijke punten gewijzigd. Aanleiding hiervoor is de invoering van de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De wijzigingen zorgen ook voor extra kansen voor sociaal ondernemen. Steeds meer gemeenten en andere overheden in...

Lees verder


Social return & PSO
Social return & PSO

Steeds meer overheden (gemeenten) passen de PSO toe bij (overheids)opdrachten, inkopen, aanbestedingen en subsidieverstrekkingen waarin een social return verplichting zit. Zij kiezen ervoor om opdrachtnemers ook te belonen voor de kwalitatieve en duurzame prestaties die deze organisaties zelf doen maar...

Lees verder


Gemeente Den Haag: Social Return werkt!
Gemeente Den Haag: Social Return werkt!

De gemeente Den Haag weet uit ervaring dat Social Return werkt. Met diverse leveranciers, waaronder GreenFox, hebben ze veel mensen aan (tijdelijk) werk kunnen helpen. GreenFox helpt bij de invulling van een social return verplichting in een aanbesteding of een...

Lees verder


Social Ondernemers kunnen zich binnenkort onderscheiden!
Social Ondernemers kunnen zich binnenkort onderscheiden!

Organisaties, zoals GreenFox, waarvan minimaal 30% een afstand tot de arbeidsmarkt heeft kunnen zich binnenkort onderscheiden met het PSO 30+ certificaat. Het certificaat is bedoeld om organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot...

Lees verder


Social Return in Amsterdam?
Social Return in Amsterdam?

GreenFox voldoet aan de gemeentelijke definitie van een sociale firma. Een prachtige erkening maar ook ideaal als u een social return verplichting heeft in de regio Amsterdam.GreenFox werkt oa voor Strukton, Heijmans, Eneco, ABN AMRO, Cofely, Schmidt Zeevis en Essent....

Lees verder


GreenFox levert specialisten
GreenFox levert specialisten

Social return is vaak een prachtige manier om werkzaamheden slimmer en goedkoper in te richten met zeer gemotiveerd personeel. GreenFox vervult voor diverse partijen hun social return verplichting in zoals onder andere voor Strukton. Strukton is hier zo tevreden over...

Lees verder


Kabinet wil positie sociale ondernemingen verbeteren
Kabinet wil positie sociale ondernemingen verbeteren

GreenFox is een van de grotere sociale ondernemingen van Nederland. Het huidige kabinet ziet de maatschappelijke impact die sociale ondernemingen zoals GreenFox vervullen oa met social return. Dit heeft ertoe geleid dat ze de positie van deze ondernemingen wil verbeteren.Lees...

Lees verder


Social Return ingevuld voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
Social Return ingevuld voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

GreenFox heeft als sociale onderneming mee gedaan aan het Impact Hub scaling program. Als afsluiter zijn ze op bezoek geweest bij een van de klanten van GreenFox, de KB in Den Haag, waar GreenFox ruim 13.000 lampen verving. Plus de...

Lees verder


Van arbeidsbeperking naar 1 miljoen per jaar
Van arbeidsbeperking naar 1 miljoen per jaar

Nog geen jaar geleden werd Ronny bestempeld als iemand met een arbeidsbeperking. Noodgedwongen stond hij aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. Dat terwijl Ronny juist dolgraag onderdeel wilde zijn van de werkende samenleving. Dankzij GreenFox, het bedrijf dat mensen met...

Lees verder


Samen sterk voor social return bij energielevering gemeente
Samen sterk voor social return bij energielevering gemeente

Dinsdag 14 oktober trapten de gemeente Rotterdam en het bedrijf GreenFox het plan af om de social return rond energielevering voor gemeentelijke gebouwen vorm te geven. Eind vorig jaar besteedde de gemeente de levering van elektriciteit en aardgas voor gemeentelijke gebouwen...

Lees verder


Rotterdams idee wint prijs Haagse vernieuwer 2015
Rotterdams idee wint prijs Haagse vernieuwer 2015

Het idee van de gemeente Rotterdam om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor de registratie van meterstanden op gemeentelijke locaties is bekroond tijdens de Big Improvement Day als Haagse Vernieuwer 2015. De prijs ging naar...

Lees verder


U wilt meer weten over Social Return?

Vul uw e-mailadres of telefoonnummer in en wij bellen of mailen u terug

GreenFox Social Return

GreenFox Social
Return B.V.
  • BTW nr. NL854881050.B01
  • KvK nr. 62596721